19.6. 2023

Newsletter 5/2023

1. Onkológia na Slovensku

Druhou najčastejšou príčinou hospitalizácií na Slovensku sú nádorové ochorenia. Ročne pribudne u nás niekoľko desiatok tisíc novodiagnostikovaných onkologických ochorení. Kľúčovou v boji s rakovinou je prevencia, žiaľ, ak sa pozrieme napríklad na skríningové programy záujem Slovákov je stále nízky. Zároveň deficity môžeme vidieť i v liečbe a jej dostupnosti.  O prevencii, diagnostike a liečbe onkologických ochorení na Slovensku sme pred pár dňami diskutovali s viacerými odborníkmi z praxe. 

V rámci programu vystúpili prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc , Mgr. Ján Jasenský, MUDr. Víťazoslav Belan, PhD., Adam Marťák, M.Sc, Dr. Alain Rinaldi a prof. PhDr. Róbert Babeľa PhD., MBA, MSc. (HTA), FISAC.

Zároveň osobnú radosť mám z toho, že pozvanie prijal aj Rigmar Osterkamp z IFO Institute, ktorý sa zameriava na analýzu hospodárskej politiky v Nemecku i Európe. 

Záznam z diskusie, ktorá prebiehala pod záštitou Central & East European Health Policy Network (CEE HPN) si môžete pozrieť tu.
Na webe CEE HPN sú taktiež dostupné výstupy prednášajúcich. 

2. Nedostatok liekov v EÚ sa stáva značným problémom, 

ktorý bol v poslednom období zvýraznený aj pandémiou COVID-19. Európsky parlament identifikoval presun veľkej časti výroby liekov mimo EÚ ako jednu z hlavných príčin tohto problému. Predpokladaným dôvodom tohto trendu je cieľ výrobcov zostať cenovo konkurencieschopný.

Na dátach vidíme, že napríklad v roku 2019 až 14,3% farmaceutických výrobkov bolo dovezených z Číny.

Únia sa snaží riešiť nedostatok liekov a zlepšiť situáciu prostredníctvom legislatívnych opatrení a podpory farmaceutickej výroby v rámci únie. Protekcionizmu EÚ pri dovoze liekov vyrábaných mimo EÚ sme sa venovali v našej štúdii Zdravotníctvo v EÚ: porovnanie a príklady z vybraných oblastí, ktorú sme vypracovali pre europoslanca Eugena Jurzycu. 

3. Prevažná väčšina bežných výdavkov na zdravotníctvo v Česku pochádza z verejných zdrojov

Health system reviews sú publikácie systematicky opisujúce fungovanie zdravotných systémov, ale aj prebiehajúce či pripravované reformy v konkrétnej krajine. Tieto prehľady sú pripravované expertmi z jednotlivých krajín, ktorí úzko spolupracujú s platformou European Observatory on Health Systems and Policies spadajúcu pod WHO. 

Začiatkom tohto roka bola zverejnená nová edícia publikácie za Českú republiku, ktorú sme spolu s Danielou Kandilaki mali možnosť recenzovať. 

Veľká časť financovania zdravotníctva ČR pochádza z verejných zdrojov (v roku 2019 bol tento podiel až 81,5%), súkromné výdavky zostávajú nízke. V rebríčku podielov verejných výdavkoch sa tak Česko umiestnilo na popredných pozíciách v rámci krajín európskeho regiónu WHO.

Ak sa pozrieme na náklady platené za cudzincov v ČR v roku 2020 z celkového počtu 1329 prípadov bola plánovaná zdravotná starostlivosť v Česku poskytnutá najviac Slovákom, a to až v počte 1020. 

V porovnaní so Slovenskom, naši českí susedia napredujú aj v reformách, tie nedávne napríklad posilnili informovanosť pacientov a umožnili pacientom robiť informovanejšie rozhodnutia. 

Aktuálne spolupracujeme aj na novej edícii za Slovensko.

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore