11.7. 2023

Newsletter 6/2023

1. WHO Barcelona Forum 

V minulom mesiaci som mal možnosť viackrát vycestovať do zahraničia a zúčasniť sa pre mňa veľmi významných podujatí. V júni sme spolu s Danielou Kandilaki navštívili Španielsko, kde sme sa zúčastnili WHO Barcelona forum zamerané na finančnú ochranu. Daniela sa finančnej ochrane venuje od roku 2014 a je expertkou WHO na túto oblasť pre Česko. Zároveň bola teraz zaradená do novovznikajúcej medzinárodnej siete expertov tzv. The Financial Protection Expert Network (FPEN) a do projektu UHC Watch, ktorý na pravidelnej báze sleduje úroveň finančnej ochrany v Európe.  Počas  fóra sa diskutovalo aj o predbežných zisteniach vyplývajúcich z novej správy o finančnej ochrane v európskom regióne WHO. (Celá správa je dostupná tu.)

2. Stretnutie absolventov

Druhým významným podujatím bolo výročné Alumni stretnutie absolventov na Semmelweis Univerzite v Budapešti, kde som v roku 2003 získal titul MSc. z manažmentu zdravotných služieb. Súčasťou programu bol aj okrúhly stôl, ktorý sa niesol v téme smerovania maďarského zdravotníctva. 

3. Nárok pacienta je potrebné zadefinovať, inak hrozí zdravotníctvu mnoho problémov 

Žiadna krajina na svete nie je schopná poskytnúť celému svojmu obyvateľstvu všetku požadovanú zdravotnú starostlivosť hradenú z verejných financií.
Preto je potrebné, aby bol v systéme zadefinovaný nárok pacienta, ktorý by sa mal v priebehu času kontinuálne meniť a upravovať, v závislosti od toho ako sa vyvíjajú zdroje a zdravotná starostlivosť v danej krajine. 

Nezadefinovanie tohto nároku prináša so sebou viacero problémov (živelné poskytovanie zdravotnej starostlivosti, systém je menej efektívny, náchylnejší na korupciu a pod.) Tieto problémy sa môžu odraziť aj v slovenskom zdravotníctve, nakoľko definícia nároku pacienta je u nás s pár výnimkami stanovená veľmi obšírne.  Bližšie sme sa problematike definície nároku pacienta venovali v Zborníku štúdií: Zdravotníctvo v EÚ, ktorý sme vypracovali pre europoslanca Eugena Jurzycu

4. Náklady spojené s mentálnou bulímiou sú vysoké 

Mentálna bulímia je závažné psychické ochorenie, ktoré má negatívny vplyv nielen na jedinca, ale zároveň aj ekonomicky zaťažuje systém. V roku 2021 poruchy príjmu potravy dosiahli v susednej Českej republike úroveň takmer 70 miliónov Kč.

Vyplýva to z údajov Všeobecní  zdravotní pojišťovni ČR, v ktorej poruchy príjmu potravy predstavovali 41,6 mil. Kč. Zároveň náklady v čase rastú. Ak porovnáme roky 2017 a 2021 náklady sú vyššie o 62 % a počet pacientov stúpol zo 658 na 1 034.

Podrobnejšie sme sa tejto problematike venovali v príspevku, ktorý sme prezentovali na medzinárodnej vedeckej konferencii Hradec Economic Days.  Príspevok je dostupný v Zborníku konferencie.

 

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore