Oftalmológia v krajinách V4
7.7. 2023

Oftalmológia v krajinách V4

Z medzinárodnej spolupráce medzi Varšavskou ekonomickou školou, Národnou akadémiou Kyjev-Mohyla, Univerzitou v Debrecíne a VŠE v Prahe na ktorej pôsobia Peter a Daniela, vzišiel náš najnovší report na tému mechanizmy financovania v oftalmológii v krajinách Vyšehradskej štvorky a na Ukrajine.

Naše zistenia pomohli identifikovať rôzne oblasti, v ktorých možno zlepšiť liečbu kataraktu, glaukómu, vitrektómie, AMD, DME a transplantácie rohovky v týchto krajiných. Priestor na zlepšenie existuje pri možnostiach financovania, systémoch kontroly kvality, revízii úhrad, opatreniach včasnej detekcie ako aj využití pokročilých technológií. Ukrajina sa zo skúseností krajín Vyšehradskej štvorky môže poučiť, a to najmä v oblastiach, ako sú mechanizmy financovania, pokrytie liečby, diagnostické skríningy a zlepšovanie kvality a dostupnosti očných operácií. Implementácia týchto praktík by si vyžadovala starostlivé zváženie špecifického zdravotného systému Ukrajiny a právneho rámca.

Celý report je k dispozícii tu: https://fm.vse.cz/english/wp-content/uploads/sites/2/post/4001/2023_06_2...

Infografika Slovenska s ČR v prílohe

 

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore