Onkologia na Slovensku
14.6. 2023

Onkologia na Slovensku

Nádorové ochorenia sú na Slovensku druhou najčastejšou príčinou hospitalizácií. Ročne pribudne u nás niekoľko desiatok tisíc novodiagnostikovaných onkologických ochorení. V boji s rakovinou patrí medzi kľúčové prevencia, žiaľ, ak sa pozrieme napríklad na skríningové programy záujem Slovákov je stále nízky. Zároveň deficity môžeme vidieť i v liečbe a jej dostupnosti.
 
O prevencii, diagnostike a liečbe onkologických ochorení na Slovensku sme začiatkom júna diskutovali s viacerými odborníkmi z praxe.

V rámci programu vystúpili prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc , Mgr. Ján Jasenský, MUDr. Víťazoslav Belan, PhD., Adam Marťák, M.Sc, Dr. Alain Rinaldi a prof. PhDr. Róbert Babeľa PhD., MBA, MSc. (HTA), FISAC.

Zároveň pozvanie prijal aj Rigmar Osterkamp z IFO Institute, ktorý sa zameriava na analýzu hospodárskej politiky v Nemecku i Európe. 

 
Záznam z diskusie, ktorá prebiehala pod záštitou Central & East European Health Policy Network (CEE HPN) si môžete pozrieť tu:
 
Výstupy prednášajúcich sú dostupné na webe CEE HPN

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore