Participácia na projekte Búranie mýtov
26.3. 2021

Participácia na projekte Búranie mýtov

V rámci projektu Konzervatívneho inštitútu - Búranie mýtov nám vyšli dva texty. Prvý sa týka kľúčových mýtov o socialistickom zdravotníctve. Hovoríme v ňom, že v pamäti ľudí je socialistické zdravotníctvo späté predovšetkým s troma pojmami, bezplatnosť, dostupnosť a lepšia starostlivosť. Následne tieto mýty vyvraciame (https://buraniemytov.sk/2-7-zdravie-a-zdravotnictvo/

Druhý text sa týka sociálneho štátu a hodnotíme v ňom systém zdravotníctva na Slovensku v kontexte konceptu sociálneho štátu. Slovensko je demokratická, kapitalistická krajina s relatívne vysokou mierou blahobytu. V tomto kontexte nie je otázkou to, či Slovensko je moderným štátom blahobytu. Určite ním je. Zaujímavejšou otázkou je, ako so svojim blahobytom nakladá (https://buraniemytov.sk/1-5-zdravotnictvo/)

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore