PETER ČLENOM AKADEMICKÉHO SENÁTU FM VŠE
24.10. 2017

PETER ČLENOM AKADEMICKÉHO SENÁTU FM VŠE

Peter má za sebou úspešnú kandidatúru do Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Prahe na funkčné obdobie 2017-2020.

Akademický senát má ako orgán akademickej samosprávy významné práva akými sú napríklad voľba a odvolanie dekana fakulty, schvaľovanie návrhov vnútorných predpisov fakulty, finančných prostriedkov ako aj študijných programov fakulty. Ide o veľmi zodpovednú funkciu, ktorej výkonom Peter získa možnosť presadiť prospešné návrhy zlepšujúce fungovanie fakulty.

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore