Preventívna starostlivosť
22.12. 2022

Preventívna starostlivosť

Pod záštitou Americkej obchodnej komory (American chamber of commerce, AmCham) sa 8.12.2022 k téme preventívna starostlivosť prvý krát za okrúhlym stolom stretli zástupcovia zdravotných poisťovní, pacientov, lekárov, verejnej správy a firiem. Cieľom bolo posunúť dopredu debatu o vytvorení národného preventívneho programu a zadefinovať najväčšie výzvy existujúcich iniciatív v rámci prevencie.

Úvodný príhovor prednesiol Peter Pažitný, ktorý sa zameral na ekonomiku prevencie.

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore