Prispievame na portal HSPM
2.4. 2018

Prispievame na portal HSPM

Medzivládna organizácia European Observatory on Health Systems and Policies patriaca pod WHO prišla v minulom roku s inovatívnou platformou The Health Systems and Policy Monitor (HSPM), ktorá poskytuje podrobný opis zdravotníckych systémov v jednotlivých krajinách EÚ a poskytuje tiež aktuálne informácie o reformách a zmenách v zdravotnej politike.  Nesmierne nás teší, že náš tím získal možnosť stať sa súčasťou tejto iniciatívy a bude pravidelne prispievať svojimi postrehmi a komentármi, ktoré budú publikované na novovytvorenej webovej stránke http://www.hspm.org/countries/slovakia24102017/countrypage.aspx

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore