Stratégia využitia umelej inteligencie (AI) v zdravotníctve
15.2. 2021

Stratégia využitia umelej inteligencie (AI) v zdravotníctve

Pažitný & Kandilaki je od septembra 2020 subkontraktorom PriceWaterhouseCooper (PWC) v projekte "Stratégia využitia umelej inteligencie (AI) v zdravotníctve". Projekt je podporený EÚ (DG REFORM) a jeho hlavným beneficientom je MZ SR. Projekt pozostáva z dvoch častí - (1) Stratégia a (2) Fraud detection. V oblasti definície stratégie je projekt rozdelený na tri základné fázy. Prvá fáza je prehľadom najlepších skúseností pri zavedení AI nástrojov a metód v zdravotníctve. Druhá fáza vyhodnocuje úroveň pripravenosti na zavedenie AI v slovenskom zdravotníctve. Tretia fáza je definovanie podmienok a plánu implementácie najlepších skúseností pri zavedení AI. Predpokladané ukončenie projektu je na jeseň 2021.
 

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore