Štúdia o liekovej politike na Slovensku
12.4. 2022

Štúdia o liekovej politike na Slovensku

V čase pripravovanej novely zákona 363/2011 prichádzame s materiálom na tému liekovej politiky na Slovensku v širších rozpočtových súvislostiach. V dokumente vysvetľujeme fungovanie regulačných nástrojov, pomenúvame úzke miesta súčasného nastavenia systému, sprostredkúvame rozličné pohľady stakeholderov na danú problematiku a to aj v širších súvislostiach vrátane finančného rámca. Zároveň poukazujeme na potrebu vytvorenia vízie a na to nadväzujúcej stratégie liekovej politiky.

Celú štúdiu je možné si stiahnuť v pdf formáte na tomto mieste, pripravili sme aj 8-stranové zhrnutie, ktoré nájdete na začiatku dokumentu.

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore