ZS poskytnutá odídencom z Ukrajiny
5.9. 2023

ZS poskytnutá odídencom z Ukrajiny

V uplynulých dňoch vyšiel analytický príspevok Inštitútu zdravotníckych analýz s názvom Poskytovanie zdravotnej starostlivosti odídencom z Ukrajiny. Autorky Petra Ištokovičová a Veronika Rybanská v ňom na základe analýzy dát od Ministerstva vnútra SR, Bratislavského samosprávneho kraja či VšZP konštatujú nasledovné:

  • Celkový počet odídencov z Ukrajiny na Slovensku je maximálne 200 000,  počet udelených dočasných útočísk sa aktuálne pohybuje okolo 116 000.
  • Odídenci nie sú zaradení do nášho poistného systému tak ako je tomu v okolitých krajinách. V závislosti od priznaného statusu majú rôzny prístup k ZS a jej rozsahu.
  • Náklady na neodkladnú a potrebnú ZS odídencov z Ukrajiny na začiatku roka 2023 predstavovali približne 840 tisíc eur mesačne (10,1 milióna eur ročne), pričom najväčšiu časť (61,2 %) tvorili hospitalizácie.
  • Nie celý objem ZS poskytnutej tejto skupine obyvateľstva je podľa všeobecných lekárov a pediatrov Bratislavského samosprávneho kraja vykázaný a uhradený zdravotnými poisťovňami.
  • V Bratislave či Košiciach vznikli zdravotné centrá s personálom z Ukrajiny, čo sa aj vzhľadom na existujúcu jazykovú bariéru zdá byť dobre fungujúcim riešením pre určitú časť odídencov.

Zaujímavé zistenia z príspevku pred publikovaním recenzoval okrem iných expertov aj Peter Pažitný, ktorý autorkám poskytol niekoľko zaujímavých postrehov.

Celý príspevok je dostupný na webovej stránke MZ SR.

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore