Daniela Kandilaki

Daniela
Kandilaki

Profession Ekonómka, odborníčka na zdravotníctvo, lektorka

Daniela Kandilaki

Ekonómka, odborníčka na zdravotníctvo, lektorka

Daniela je výskumnou pracovníčkou a lektorkou na Vysokej škole ekonomickej v Prahe so zameraním na manažment zdravotníckych služieb. Pôsobila na riadiacich pozíciách u rôznych poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Súčasná pozícia a vlastnícke vzťahy

 • Managing Partner, Pažitný & Kandilaki, Bratislava, od 2017
 • Lektorka na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, od 2014

Vzdelanie

 • Vysoká škola ekonomická v Prahe - PhD. (2019)
 • Vysokej škole ekonomickej v Prahe, program Ekonomika a manažment, špecializácia v riadení zdravotníckych služieb - Ing. (2010)

Skúsenosti

 • Výskumná pracovníčka projektu WHO Financial Protection 2014 - 2018. Štúdia o vplyve financovania zdravotníctva na finančnú ochranu a spravodlivosť
 • Senior analytička v Health policy Institute, Bratislava, 2013 - 2014
 • Lektorka na MBA študijnom programe na Central European Management Institute, od 2013
 • Odborná asistentka na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, od 2010
 • Koordinátorka a výskumníčka medzinárodného projektu EÚ HaS Passport, 2010 - 2011. HaS Passport bol zameraný na stimuláciu inovácií v regionálnych zdravotných a sociálnych službách. Projekt bol spolufinancovaný programom INTERREG IVC, ktorý je súčasťou cieľa Európska územná spolupráca, Európsky fond regionálneho rozvoja. Bol spustený v roku 2007, program bežal do roku 2013.
 • Výskumný projekt medzinárodného projektu EÚ v oblasti zdravia v rokoch 2009 - 2010. Cieľom projektu bolo vytvoriť základy pre cezhraničnú spoluprácu a riešenie konkrétnych problémov vo vybraných tematických oblastiach. Bol spolufinancovaný Európskou územnou spoluprácou Rakúsko - Česká republika 2007 - 2013, Európsky fond regionálneho rozvoja
 • Prax v súkromnej ambulancii, 2008 – 2011

References

Rok
Krajina
Klient / spoločnosť
Pozícia

Stručný popis

     2023 Slovensko Pažitný & Kandilaki Analytička
 • Efektívnosť slovenského zdravotníctva
 • Prehľad odbornej literatúry k efektívnosti slovenského zdravotného systému
 • Medzinárodné porovnanie pomocou metódy Data Envelopment Analysis (roky 2000-2020)
     2023 Slovensko AGEL Analytička
 • Komerčné pripoistenie
 • Teoretická časť - základné pojmy, typy poistenia
 • Best practices v krajinách EÚ - 4 typy poistenia
2022-2023 Česká republika, Slovensko Vysoká škola ekonomická v Prahe Výskumníčka
 • Medzinárodný projekt financovaný z Visegrad Fund
 • Osvedčené postupy pri financovaní zdravotníckych služieb v oftalmológii v krajinách V4 a na Ukrajine
 • Medzinárodná spolupráca medzi Warsaw School of Economics, Vysokou školou ekonomickou v Prahe, National University of Kyiv-Mohyla Academy a University of Debrecen
     2023 Česká republika Vysoká škola ekonomická v Prahe Výskumníčka

2 príspevky do zborníka medzinárodnej konferencie

 • Výpočet nákladov na mentálnu bulímiu
 • Využitie technológií v dlhodobej ústavnej starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou
     2022 Slovensko Eugen Jurzyca Supervízor

Zborník štúdií vypracovaný pre Eugena Jurzycu - 5 krátkych štúdií na rozličné témy zo zdravotníctva

 • Registračné procesy vakcín v EÚ
 • Porovnanie best practices v krajinách EÚ - Definícia nároku pacienta
 • Porovnanie best practices v krajinách EÚ - Systémy malusov a bonusov
 • Porovnanie best practices v krajinách EÚ - Možnosť občanov prejaviť svoju vôľu nepodstupovať dystanáziu
 • Protekcionizmus EÚ pri dovoze liekov vyrábaných mimo EÚ

     2022

Slovensko Pažitný & Kandilaki Analytička
 • Štúdia: Nadúmrtnosť na COVID-19 v kontexte rozhodnutí zdravotnej politiky (roky 2020 – 2022)
    2022 Slovensko Pažitný & Kandilaki Analytička
 • Štúdia: Lieková politika v širších rozpočtových súvislostiach
     2021 Slovensko, vybrané krajiny EU Pro Diagnostic group

Konzultant

 • Úhradový mechanizmus MR vyšetrení vo vybraných krajinách Európy
       
     2021 Česká republika, Slovensko VŠB - TUO Expert
 • Konferenčný príspevok "Artificial Intelligence in Healthcare: Focus on Human Resources Substitution and Early Adopters in Slovakia" na konferencii "Veřejná ekonomika a správa 2021 XIV. ročník mezinárodní vědecké konference"
       
     2021 Slovensko EUC Konzultantka
 • Konzultantka k téme telemedicína na Slovensku
       
2020-2021 Slovensko Expert Group on Health System Performance of the EU Konzultantka
 • Spolupráca na projekte (vignettes approach) zaoberajúcom sa dostupnosťou ZS v krajinách EÚ
 • Spracované oblasti: stomatologická starostlivosť, depresie, mŕtvica
     2020 Slovensko European Observatory on Health Systems and Policies Expertka
 • Štúdia "Top-Three" health reforms in 31 high-income countries in 2018 and 2019: an expert informed overview
2019-2020 Slovensko Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika Spoluautorka publikácie
 • Spoluautorka publikácie Búranie mýtov o socializme a sociálnom štáte
2019-2021 Slovensko Pro Diagnostic Group Strategická konzultantka
 • Strategické poradenstvo
2018-2021 Česká republika Vysoká škola ekonomická v Prahe Členka riešiteľského tímu
 • Členka riešiteľského tímu v projekte TAČR "Léčba a péče o osoby s Alzheimerovou chorobou - ekonomická zátěž v kontextu perpektiv vývoje nových léku", spoločný projekt VŠE, UHK a FNHK
2018-2019 Slovensko Schill Dental Clinic Strategická poradkyňa
 • Strategický rozvoj kliniky a zahraničná expanzia
     2018 Slovensko European Observatory on Health Systems and Policies Analytička
 • Organizácia a výkonnosť zdravotného systému Slovenska
     2018 Slovensko Pro Diagnostic Group Konzultanta
 • Strategické poradenstvo

2016 - 2017

Slovensko

Ribera Salud

Strategická konzultantka pri akvizícii PDG

 • Strategické poradenstvo
 • Komerčné due diligence
 • Komunikácia a rokovania

2016 - 2017

Slovensko, Česká republika

Schill Dental Clinic

Strategická konzultantka

 • Replikačný manuál pre manažment novootvorených kliník
 • Situácia a výhľad o českom trhu

2010 - 2017

Česká republika

Vysoká škola ekonomická v Prahe

Lektorka

 • Manažment zdravotných služieb
 • Kvalita v zdravotníctve

2014 - 2017

Česká republika

WHO

Projekt finančnej ochrany

Výskumníčka

 • Zber dát, metodika, štatistická analýza
 • Odporúčania pre zdravotnú politiku

2015 - 2016

Slovensko

Josep Figueras

European Observatory on Health Systems and Policies

Reinhard Busse

Berlin University of Technology

Spoluautorka publikácie „Health Care system in Transition: Slovakia”

 • Kľúčová publikácia o slovenskom zdravotníckom systéme zo série “Health Care system in Transition”

2014 - 2015

Česká republika

HPI Consulting

Senior konzultantka

 • Výskum v oblasti PPP projektov v ČR
 • Príklady dobrej praxe z 3 PPP nemocníc z ČR

2013 - 2015

Slovensko

Health Policy Institute

Senior analytička

 • Business consulting pre súkromných klientov (polikliniky, zdravotné poisťovne, lekárne)
 • Výskum v oblasti zdravotnej politiky, financovania zdravotníctva a poskytovateľov ZS

2014 - 2015

Česká republika

WHO

Projekt finančnej ochrany

Výskumníčka

 • Zber dát, metodika, štatistická analýza
 • Odporúčania pre zdravotnú politiku

2010-2011

Česká republika, Taliansko, Rakúsko

Medzinárodný EU projekt HaS Passport

Koordinátorka a expertka

 • Kontrola kvality a implementácia príkladov dobrej praxe v 6 nemocniciach v ČR

2009-2010

Česká republika / Rakúsko

Medzinárodný EU projekt Health across

Expertka

 • Medzinárodný projekt (CZ/AUT) ohľadom cezhraničnej spolupráce v poskytovaní zdravotných služieb

2008-2011

Česká republika

Mediconet

Analytička

 • Strategická analýza
 • Zavedenie informačného systému
 • Nákladové analýzy

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore