Ľubica Löffler

Ľubica
Löffler

Profession Analytička, konzultantka v oblasti zdravotníctva

Ľubica Löffler

Analytička, konzultantka v oblasti zdravotníctva

Analytička a konzultantka v spoločnosti Pažitný & Kandilaki (od 2017), predtým Healthcare Consulting & Research Center (od 2015). Vyštudovala medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave a medzinárodný manažment (špecializácia manažment v zdravotníctve) na Viedenskej univerzite. Ľubica je zároveň koordinátorkou Central and East European Health Policy Network. Hovorí plynule anglicky a nemecky.

Súčasná pozícia a vlastnícke vzťahy

 • Analytička a konzultantka v spoločnosti Pažitný & Kandilaki, Bratislava, od 2017
 • Analytička a koordinátorka Central & East European Health Policy Network, od 2021

Vzdelanie

 • Viedenská univerzita – MSc. (2014), odbor: Manažment, špecializácia: Manažment v zdravotníctve
 • Ekonomická univerzita v Bratislave – Ing. (2010), odbor: Medzinárodný obchod

Skúsenosti

 • Analytička, konzultantka v oblasti zdravotníctva, od 2015
 • Projektová manažérka, 2015
 • Manažérka starostlivosti o zákazníka v E-commerce, 2013-2014
 • Obchodná referentka a web administrátorka v E-Commerce, 2008-2010

Referencie

Rok

Krajina

Klient / spoločnosť

Pozícia

Stručný popis

      2023 Slovensko Pažitný & Kandilaki Analytička
 • Efektívnosť slovenského zdravotníctva
 • Prehľad odbornej literatúry k efektívnosti slovenského zdravotného systému
 • Medzinárodné porovnanie pomocou metódy Data Envelopment Analysis (roky 2000-2020)
      2023 Slovensko Agel Analytička
 • Komerčné pripoistenie
 • Teoretická časť - základné pojmy, typy poistenia
 • Best practices v krajinách EÚ - 4 typy poistenia
      2023 Slovensko Pažitný & Kandilaki Analytička, manažérka
 • Covidová knižnica, obsahuje publikácie, články, reporty či prieskumy k téme COVID-19 na Slovensku
      2022 Členské štáty EÚ Pažitný & Kandilaki Analytička

Zborník štúdií vypracovaný pre Eugena Jurzycu - 5 krátkych štúdií na rozličné témy zo zdravotníctva

 • Registračné procesy vakcín v EÚ
 • Porovnanie best practices v krajinách EÚ - Definícia nároku pacienta
 • Porovnanie best practices v krajinách EÚ - Systémy malusov a bonusov
 • Porovnanie best practices v krajinách EÚ - Možnosť občanov prejaviť svoju vôľu nepodstupovať dystanáziu
 • Protekcionizmus EÚ pri dovoze liekov vyrábaných mimo EÚ
       2022 Slovensko Pažitný & Kandilaki Analytička
 • Štúdia: Nadúmrtnosť na COVID-19 v kontexte rozhodnutí zdravotnej politiky (roky 2020 – 2022)
       2022 Slovensko Pažitný & Kandilaki Analytička
 • Štúdia na tému: Lieková politika v širších rozpočtových súvislostiach
       2021-2023 región strednej a východnej Európy CEE HPN Koordinátorka networku
 • Koordinátorka CEE HPN
       2021

Slovensko

EUC Konzultantka
 • Konzultantka k téme telemedicína na Slovensku
       2021 Slovensko Pro Diagnostic group Analytička
 • Analýza úhradového mechanizmu MR vyšetrení
2020- 2021 Slovensko Expert Group on Health System Performance of the EU Konzultantka
 • Spolupráca na projekte (vignettes approach) zaoberajúcom sa dostupnosťou stomatologickej starostlivosti v krajinách EÚ
       2020 Slovensko Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika Analytička
 • Spolupráca na projekte Búranie mýtov o socializme a sociálnom štáte
 • Analýza dát z obdobia socializmu
       2020 Česká republika súkromný poskytovateľ ZS Analytička
 • Analýza trhu oftalmológie
           2018-2019 Slovensko European Observatory on Health Systems and Policies Analytička
 • Organizácia a výkonnosť zdravotného systému Slovenska
         2016-2018 Slovensko súkromný poskytovateľ ZS Konzultantka, Analytička
 • Analýza a consulting v oblasti diagnostických zobrazovacích metód, rádioterapie

2015-2017

 

Česká republika, Poľsko, Slovensko

 

Ribera Salud

Konzultantka, Analytička

 • Analýza a consulting v oblasti diagnostických zobrazovacích metód, lekárenského trhu, nemocníc, laboratórií atď.
 • Komerčné due diligence v oblasti diagnostických zobrazovacích metód
 • Poradenstvo v oblasti fungovania zdravotného systému (úhradový mechanizmus, kontrakty poskytovateľov ZS, trendy, kľúčový hráči v odvetví) v krajinách CEE
      2015-2017 Slovensko

slovenské nemocnice

Konzultantka, Analytička
 • Komplexný plán reštrukturalizácie pre 3 nemocnice, transformačný plán pre 1 nemocnicu, investičný plán pre 1 nemocnicu
 • Dokumenty slúžili ako podklad pre žiadosť o nenávratný finanční príspevok z štrukturálneho fondu EÚ - kapitola zdravotníctvo

       2017

Švajčiarsko zdravotná poisťovňa Analytička
 • Analýza prepoisťovania na trhu zdravotných poisťovní

2016

Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Slovensko

súkromný poskytovateľ ZS

Analytička

 • Analýza v oblasti rádioterapie (analýza úhradového mechanizmu pri vybraných metódach liečby vo viacerých krajinách EÚ)

2016

Slovensko

súkromný poskytovateľ ZS

Analytička

 • Analýza odvetvia estetickej medicíny 

2016

Členské štáty EÚ

súkromný investor

Analytička

 • Analýza zdravotnej politiky v oblasti lekárenského trhu v EÚ

2015-2016

Česká republika, Slovensko

súkromný investor

Konzultantka, Analytička

 • Vyhľadávanie investičných príležitostí v oblasti zdravotníctva (metodika, analýza odvetvia a vybraných poskytovateľov ZS)

2015

Česká republika, Polsko

súkromný investor

Analytička

 • Analýza trhu - laboratóriá

2015

Slovensko

verejná inštitúcia

Projektová manažérka

 • Komunikácia, reporting, kontrola plnenia úloh, organizácia stretnutí

 

 

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore