Natália Urbanová

Natália
Urbanová

Profession Výkonná asistentka, koordinátorka, ekonómka

Natália Urbanová - externá spolupracovníčka

Výkonná asistentka, ekonómka

Výkonná asistentka prezidenta ekonomického think-tanku MESA10. Vyštudovala na Ekonomickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre odbor Účtovníctvo a audítorstvo. Počas rokov 2012-2016 bola asistentkou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. V rokoch 2010-2012 bola v pozícii poradkyne podpredsedu vlády a ministra financií Slovenskej republiky a tiež členkou tímu zodpovedného za systém riadenia kvality EFQM. Jej profesionálna kariéra začala v KPMG na pozícii asistentky audítora.

Súčasná pozícia a vlastnícke vzťahy

 • Výkonná asistentka prezidenta ekonomického think-tanku MESA10, od 2016

Vzdelanie

 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ekonomická fakulta, odbor Účtovníctvo a audítorstvo – Ing. (2009)

Členstvo v profesných združeniach

 • Členka ekonomického think-tanku MESA10, od 2016

Skúsenosti

 • Koordinátorka Central & East Health Policy Network, 2014-2022
 • Asistentka poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, 2012 - 2016
 • Poradkyňa podpredsedu vlády a ministra financií, 2010 - 2012
 • Členka tímu zodpovedného za systém riadenia kvality ministerstva EFQM , 2010 – 2012
 • Asistentka audítora KPMG Slovensko, 2009 - 2010

Referencie

Rok

Krajina

Klient / spoločnosť

Pozícia

Stručný popis

od 2016

Slovensko

MESA10

Výkonná asistentka prezidenta

 • Zodpovedná za koordináciu a riadenie agendy prezidenta
 • Príprava odborných podkladov a analýz

2012 - 2016

Slovensko

Národná rada Slovenskej republiky

Asistentka poslanca

 • Zodpovedná za koordináciu a riadenie agendy poslanca
 • Príprava odborných podkladov a analýz na rokovania parlamentu

2016

Slovensko

Healthcare Consulting & Research Center

Externá konzultantka

 • Konzultantka pre oblasť estetickej medicíny a plastickej chirurgie

2014

Slovensko

Health Policy Institute

Externá konzultantka

 • Členka organizačného tímu konferencie „10 rokov reformy zdravotníctva“

2014 -2022

Slovensko

Central & East Health Policy Network

Koordinátorka

 • Príprava rozpočtu, vypracovávanie finančnej správy združenia a správy o činnosti
 • Plánovanie, príprava a organizácia pravidelných stretnutí
 • Aktívna komunikácia s členmi
 • Administrátor webovej stránky CEE HPN

2010 - 2012

Slovensko

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Poradkyňa podpredsedu vlády a ministra financií

 • Koordinácia programu ministra
 • Príprava odborných podkladov a analýz
 • Členka tímu EFQM

2009 - 2010

Slovensko

KMPG Slovensko

Asistentka audítora

 • Účasť na audite medzinárodných spoločností
 • Aktívna komunikácia s klientami
 • Získavanie podkladov potrebných pre audit
 • Príprava finančných výkazov
 • Spolupráca na reportovaní výsledkov auditu

 

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore