oftalmológia
18.5. 2024

oftalmológia

Pod záštitou Central & East European Health Policy Network sme zorganizovali workshop na tému „Diskusia o nových prístupoch v diagnostike, liečbe a financovaní zdravotníckych služieb v oftalmológii“.

Tentokrát sme sa zamerali na oblasť oftalmológie. Program workshopu bol rozdelený do dvoch sekcií, v ktorých vystúpili domáci aj zahraniční odborníci. Prvá sekcia workshopu sa sústredila na osvedčené postupy pri financovaní oftalmologických zdravotníckych služieb v krajinách strednej a východnej Európy. V druhej sekcii sme diskutovali o inovatívnych prístupoch v diagnostike a liečbe očných ochorení.

Medzi rečníkmi boli aj spoluautori reportu na tému mechanizmy financovania v oftalmológii v krajinách Vyšehradskej štvorky a na Ukrajine. Tento report vznikol z medzinárodnej spolupráce medzi Varšavskou ekonomickou školou, Národnou akadémiou Kyjev-Mohyla, Univerzitou v Debrecíne a VŠE v Prahe, kde pôsobia Peter a Daniela.

Pred samotným podujatím sme mali možnosť navštíviť OB kliniku, ktorá ponúka komplexnú ambulantnú aj lôžkovú starostlivosť zameranú na liečbu a prevenciu obezity a s ňou súvisiacich metabolických porúch. OB klinika je najväčším obezitologicko-bariatrickým pracoviskom v Českej republike. V rámci komplexného prístupu k problematike obezity ponúka celú škálu liečebných postupov – od čistě konzervatívnych, interně obezitologických (zameraných na behaviorálně-dietologickú a pohybovú zložku), kombinovaných s farmakoterapiou, až po najmodernejšie metódy bariatrickej a metabolickej chirurgie. Klinika sa špecializuje hlavne na liečbu závažnej obezity (morbídna obezita) u pacientov s BMI nad 35, resp. 40, a tiež na liečbu ochorení ako diabetes mellitus II. typu, dyslipidémia a poruchy nosných kĺbov.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich prínos a tešíme sa na ďalšie stretnutia!

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore