13.2. 2023

Newsletter 1/2023

minulý mesiac sa niesol predovšetkým v téme našej štúdie „Nadúmrtnosť na COVID-19 v kontexte rozhodnutí zdravotnej politiky (roky 2020 –2 202)".

1. Štúdia

Ako sme v štúdii konštatovali, Slovensko si počas prvej vlny pandémie koronavírusu počínalo dobre a zažili sme veľmi slabú vlnu s malým počtom infikovaných i mŕtvych. Avšak druhá a tretia vlna už dopadli katastrofálne. 

V porovnaní s predpandemickým obdobím dosiahlo Slovensko až 70-percentnú nadúmrtnosť (horšie dopadli iba Poľsko a Bulharsko).
Hoci zvýšenú úmrtnosť počas pandémie zaznamenali všetky štáty EÚ, detailnejšie porovnanie nám ukázalo, že situácia na Slovensku bola obzvlášť nepriaznivá.

2. Estónsko vs Slovensko

Aj Estónsko si v prvej vlne počínalo podobne dobre ako Slovensko. Nasledujúca druhá a tretia vlna však mali už v oboch krajinách odlišný priebeh, Slovensko zaznamenalo neporovnateľne vyššiu nadúmrtnosť. 

Estónsko vynikalo napríklad tým, že veľmi rýchlo dokázalo všetky vedecké poznatky pretaviť do reálnych krokov. K lepším výsledkom prispela i zrozumiteľná komunikácia smerom k verejnosti či vysoká úroveň digitalizácie. 

Podrobnejšie si môžete o porovnaní Slovenska a Estónska prečítať tu.

3. Index EHCI

Jednou z pripomienok k porovnaniu Slovenska s európskymi krajinami bolo, že napríklad porovnávanie s Dánskom či Nemeckom nie je vhodné, nakoľko výkonnosť zdravotného systému v spomínaných krajinách je na inej úrovni ako u nás. 

Na tieto faktory sme upozorňovali už v štúdii, dodatočne sme ich do modelu doplnili aj kvantitatívne a výkonnosť zdravotného systému sme zohľadnili pomocou indexu EHCI.

Vo výsledku sa nám v princípe potvrdili pôvodné závery štúdie. Pri porovnaní s Estónskom, Českom a Portugalskom neevidujeme výrazné zmeny v nadúmrtnosti. V prípade porovnaní s Nemeckom a Dánskom je počet úmrtí potenciálne nižší. Napriek tomu však ostáva veľký počet úmrtí na Slovensku, ktoré nie je možné pripísať na vrub odlišnostiam vo výkonnosti zdravotníctva. 

Registrujeme zároveň nový poznatok. Po zohľadnení výkonnosti zdravotného systému skončilo Slovensko úplne najhoršie spomedzi 30 porovnávaných krajín.

4.Prvé stretnutie odbornej platformy a pozvaní 

Od začiatku bolo našou ambíciou analyzovať dostupné dáta a porovnať prístup Slovenska počas pandémie s inými európskymi krajinami. 

Vítame reakcie zo strany relevantných zdravotníckych inštitúcií a organizácií (NCZI, IZA či ÚDZS), ktoré prišli. 

V uplynulých dňoch sme pozvali k odbornej spolupráci a diskusií zástupcov všetkých zdravotných poisťovní, ÚDZS, NCZI a IZA. Prvé stretnutie odbornej platformy sa uskutoční v piatok 17.2.2023. Máme záujem pokračovať v analytickej a odbornej práci s dátami zo všetkých zdravotných poisťovní a ÚDZS.

Predchádzajúce newsletters:

September 2022

Október 2022

November 2022

December 2022

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore