18.1. 2024

Malnutrice ve slovenských nemocnicích

Stav podvýživy pacientů ve slovenských nemocnicích je skutečně alarmující.
19.12. 2023

Slovakia: Country Health Profile 2023

Nejnovější Country Health Profile 2023 SLovakia byl zveřejněn. Klíčové informace zde najdete pohromadě.
28.11. 2023

Léčba AMD na Slovensku

Věkem podmíněná makulární degenerace (AMD) je oční choroba postihující zejména starší generaci.    
31.10. 2023

Efektivnost slovenského zdravotnictví

Zkoumali jsme jak Slovensko dopadlo v mezinárodním srovnání efektivnosti zdravotních systém
26.10. 2023

Každoroční setkání členů HSPM

Přispěvatelé do Health System and Policy Monitor se koncem října setkali v Rize.
11.10. 2023

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

Koncem září se Peter a Daniela zúčastnili mezinárodní konference ve Vysokých Tatrách. Odprezentovali zde svůj odborný článek na téma Incentives for Providers of Cataract Surgery depending on the Payment Mechanisms in the Czech Republic and Slovakia
26.9. 2023

Léčba glaukomu na Slovensku

Jaká je léčba a její financování na Slovensku?
19.9. 2023

Komerční připojištění v Evropě

V první polovině roku jsme se blíže podívali na téma komerčního připojištění v Evropě.
5.9. 2023

ZS poskytnutá odídencům z Ukrajiny

Peter Pažitný recenzoval analytický příspěvek Institutu zdravotnických analýz s názvem Poskytování zdravotní péče odběratelům z Ukrajiny.
29.8. 2023

Analýzy zdravotní politiky - HSPM Network

Nejnovější kratičké analytické příspěvky, které jsme připravili pro European Observatory on Health Systems and Policy do sekce Health Systems and Policy Monitor, se týkají novely slovenského zákona 363/2011 o rozsahu a podmínkách úhrady léků, pomůcek a dietetických potravin a také věkové struktury zubařů.řů.
7.7. 2023

Oftalmologie v zemích Visegrádské čtyřky

Z mezinárodní spolupráce vzešel náš nejnovější report Dobrá praxe ve financování péče v oftalmologii
5.7. 2023

Financial Protection Expert Network

Daniela se stala členkou sítě expertů "The Financial Protection Expert Network" a projektu UHC Watch
17.5. 2023

Prezentace pro studenty z Loyola University Chicago

Peter odprezentoval studentům MBA programu z Loyola University Chicago zdravotní systém ČR.
11.5. 2023

Czechia: health system review 2023

Peter a Daniela byli oponenty k nové edici publikace Czechia: health system review 2023 ze série profilů zemí publikovaných pod hlavičkou European Observatory on Health Systems and Policies.
9.5. 2023

Sborník studií: Zdravotnictví v EU

Napsali jsme Sborník studií, který se věnuje různým tématům ze zdravotnictví.
21.4. 2023

Konference Hradec Economic days

Peter s Danielou odprezentovali na mezinárodní vědecké konferenci v Hradci Králově své příspěvky.
27.2. 2023

Covidova knižnica

Začali jsme vytvářet COVIDOVOU KNIHOVNU.
22.12. 2022

Preventivní péče

AmCham spojil stakeholdery a rozběhl debatu o potřebě vytvoření národního preventivního programu.
20.12. 2022

Představení studie o nadúmrtnosti V SR během pandemie koronaviru

V prostorách Jurkovičovy teplárny jsme zorganizovali event na kterém Peter odprezentoval klíčové závěry studie.
12.12. 2022

Studie - Nadumrtnost na COVID-19

Ve studii jsme se zaměřili na analýzu nadúmrtnosti v SR během pandemie.
9.11. 2022

Konference Zdravotnický management 2022

Podzimní období konferencí pokračovalo a tak se Peter Pažitný posadil do dalšího debatního křesla. Tentokrát šlo o konferenci Zdravotnický management 2022 organizovanou týdeníkem Trend.  
30.9. 2022

Konference Slovenské zdravotnictví 2022

Byli jsme na konferenci Slovenské zdravotnictví 2022, která se konala pod záštitou Zdravotnických novin
23.5. 2022

Kapitálové investice do nemocnic

Pod záštitou organizace Central & East European Health Policy Network jsme zorganizovali workshop na téma „Kapitálové investice do nemocnic na Slovensku“.
12.4. 2022

Studie o lékové politice na Slovensku

V době připravované novely zákona 363/2011 přicházíme s materiálem na téma lékové politiky na Slovensku v širších rozpočtových souvislostech.
20.1. 2022

Článek publikovaný v Acta Oeconomica

Peter a Daniela spolu s kolegy Romanem Mužíkem a Beátou Benkovou jsou autory odborného článku, který byl publikován v Acta Oeconomica.
28.10. 2021

"Zelená kniha" pokřtěná

Křest knihy „Slovenské zdravotnictví v post-covidové éře: 2020 – 2025 – 2030“.
12.10. 2021

Kniha: Slovenské zdravotnictví v post-covidové éře: 2020 – 2025 – 2030

Peter Pažitný a doktor Rudolf Zajac napsali "Zelenou knihu".
29.4. 2021

Odborné stanovisko k Plánu obnovy a odolnosti & Národnímu a integrovanému reformnímu plánu

Peter Pažitný je signatářem odborného stanoviska k Plánu obnovy a odolnosti & Národnímu a integrovanému reformnímu plánu, který vznikl jako iniciativa zdravotní sekce AmCham..
26.3. 2021

Participace na projektu Bourání mýtů

V rámci projektu Konzervativního institutu - Bourání mýtů nám vyšli dva texty.
15.2. 2021

Strategie využití umělé inteligence (AI) ve zdravotnictví

Pažitný & Kandilakiv je od září 2020 subdodavatelem PriceWaterhouseCooper (PWC) v projektu "Strategie využití umělé inteligence (AI) ve zdravotnictví". Projekt je podpořen EU (DG REFORM) a jeho hlavním příjemcem je MZ SR.
2.12. 2020

Monografie Zdravotní systém Slovenské republiky

V listopadu 2020 vyšla Petrovi v odborném vydavatelství Wolters Kluwer monografie Zdravotní systém Slovenské republiky.
28.11. 2020

Dostupnost zdravotnických služeb měřena pomocí Vignette Methodology

Peter Pažitný, Daniela Kandilaki a Ľubica Löffler se podíleli na výzkumu měření dostupnosti vybraných zdravotních služeb na Slovensku za pomoci nové metody - Vignette Methodology
30.5. 2020

Publikace Socializmus: realita namiesto mýtov

Peter, Daniela a Ľubica jsou spoluautory publikace Socializmus: realita namiesto mýtov, která vznikla v rámci projektu Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Búranie mýtov o socializme a sociálnom štáte.  
13.12. 2019

Křížové vlastnictví

Peter v článku pro Zdravotnícke noviny vyjadřuje svůj názor na křížové vlastnictví
3.12. 2019

Odborní konference Efektivní nemocnice 2019

Peter prezentoval na konferenci "Efektivní nemocnice 2019" na téma: Manažérske nástroje, stimuly, regulácie a spätná väzba v zdravotnom systéme Slovenska
21.10. 2019

Daniela obhájila svou disertační práci

Daniela na Fakultě Managementu Vysoké školy ekonomické v Praze úspěšně obhájila svou disertační práci na téma: "Finanční ochrana ve zdravotnictví České republiky v kontextu New Public Managementu" a získala titul Ph.D.
23.6. 2019

Konference digitální medicíny "The Future is now" v Praze

Peter Pažitný a Daniela Kandilaki se v červnu zúčastnili 8. konference digitální medicíny "The Future is now", na níž byl Peter Pažitný hostem panelové diskuse na téma "Budoucnost digitálního zdravotnictví v České republice".
22.6. 2019

Vědecká konference Farmakoekonomika na Slovensku XXXVII

Vědecká konference Farmakoekonomika na Slovensku XXXVII se v tomto roce mimo jiné zaměřila i na management, ekonomiku a zdravotnické technologie.
17.6. 2019

Panelová diskuse na konferenci SK + MED

U příležitosti 20. výročí založení Asociace dodavatelů zdravotnických prostředků SK + MED se konala odborná diskusní konference pod názvem Medicínské technologie v perspektivě slovenského zdravotnictví.
21.11. 2018

Peter získal titul docent v oboru Management

Svou úspěšnou akademickou kariéru Peter dále rozvinul obhajobou titulu docent na FM VŠE v Praze.
23.7. 2018

AKVIZICE PDG POKRAČOVALA DRUHOU FÁZÍ

V říjnu 2017 získala Ribera Salud Grupo (RSG) 34% podíl v Pro Diagnostic Group. Po prvním úspěšném roce akviziční proces pokračoval a podíl společnosti RSG se zvýšil na 66%. Náš tým blahopřeje oběma stranám k úspěchu!
30.6. 2018

PROJEKT SVĚTOVÉ BANKY PRO ARMÉNSKOU VLÁDU

V červnu 2018 předali Peter Pažitná a bývalý ministr zdravotnictví Rudolf Zajac studiu určenou arménské vládě, jejímž posláním je pomoci s reformou systému zdravotního pojištění. Studie je jedním z výstupů projektu pod záštitou Světové banky.
25.6. 2018

ČLENSTVÍ V AKADEMICKÉM SENÁTU VŠE

Po získání funkce v Akademickém senátu Fakulty managementu na podzim 2017, byl Peter v červnu 2018 úspěšně zvolen členem Akademického senátu VŠE. Gratulujeme!
3.5. 2018

Workshop pro studenty z Hilbert College

Už potřetí jsme pro studenty z Hilbert College (Buffalo, N.Y.) připravili pracovní workshop. V tomto roce byl workshop zaměřený na migraci a fungování veřejné správy. Kromě prohlídky města měli studenti možnost navštívit prostory Primaciálního paláce a diskutovat s poradkyní primátora o fungování úřadu. Těšíme se na další ročník!
2.4. 2018

Přispíváme na portal HSPM

Mezivládní organizace European Observatory on Health Systems and Policies patřící pod WHO přišla loni s inovativní platformou HSPM, která poskytuje podrobný popis zdravotnických systémů v jednotlivých zemích EU.
9.1. 2018

Ocenění děkana za nejlepší publikaci

Peter Pažitný a Daniela Kandilaki získali cenu děkana FM VŠE (3. místo) v soutěži o nejlepší publikaci v oboru "Management" za publikační činnost v roce 2017. Děkan FM VŠE Vladislav Bína ocenil jejich spoluautorství na publikací Health Systems in Transition: Slovakia.
24.10. 2017

PETER ČLENEM AKADEMICKÝCH SENÁTU FM VŠE

Peter má za sebou úspěšnou kandidaturu do Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze na funkční období 2017-2020.
3.10. 2017

Akvizice PDG

Ribera Salud v říjnu 2017 získala 34% podíl ve společnosti Pro Diagnostic Group, a.s. Při této akvizici se spoléhala na strategické poradenství, analytické služby a komunikační podporu našeho týmu. Ribera Salud je předním poskytovatelem zdravotní péče ve Španělsku a autorem inovativního modelu poskytování integrované zdravotní péče tzv. "Alzira model". Akcionáři této mezinárodní skupiny jsou Banco Sabadell (50%) a Centene Corporation (50%), která se v žebříčku Fortune mapujícím společnosti měnící svět umístila na 19. místě. Akvizice největšího poskytovatele radiologických služeb na Slovensku, provozujícího diagnostické centra s modalitami jako jsou magnetická rezonance, CT, USG či PET / CT je prvním strategickým krokem skupiny Ribera Salud při vstupu na slovenský trh. Těšíme se na další spolupráci!
25.4. 2017

Workshop pro studenty z Hilbert College, Buffalo

V dubnu 2017 náš tým připravil již druhý pracovní workshop pro studenty z Hilbert College, Buffalo.. Hlavními tématy worshopů, na kterém přednášeli interní i externí odborníci bylo fungování zdravotního systému na Slovensku, způsob jeho financování a migrační krize v Evropě (opatření a pozice Slovenska). Workshop pokračoval volnou diskusí a prohlídkou hlavního města.  
29.3. 2017

Strategická spolupráce s Schill Dental Clinic

V březnu 2017 jsme dokončili strategické poradenství pro soukromou zubní kliniku Schill Dental Clinic, které vyústilo do otevření nové pobočky v Košicích a přesídlení pobočky v Praze do zcela nových prostor. Strategická spolupráce byla zaměřena na růst vlastní sítě stomatologických klinik do nových lokalit na Slovensku, stejně tak i v České republice.
7.1. 2017

Publikace Health Systems in Transition - Slovakia

Peter a Daniela jsou spoluautory nové edice publikace o slovenském zdravotnictví Slovakia - Health System Review, jejímž hlavním autorem je Martin Smatana (Ministerstvo zdravotnictví SR). Na publikaci pracovali i Michaela Laktišová (Ministerstvo zdravotnictví SR), Darina Sedláková (slovenská kancelář WHO), a Monika Paluskova (hlavní odbornice MZ SR pro všeobecné lékařství). Publikace patří do série profilů zemí publikovaných pod hlavičkou European Observatory on Health Systems and Policies a poskytuje detailní popis zdravotnického systému na Slovensku. Peter byl také spoluautorem předcházející edice z roku 2011.  

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapsaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapsaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Up